Daggpunktstermostat

 • Unique Dew Point Controller, Temperature and Humidity Detection and Control

  Unik daggpunktskontroll, temperatur- och luftfuktighetsdetektering och kontroll

  Stor vit bakgrundsbelyst LCD med tillräckligt med meddelanden för snabb och enkel läsbarhet och drift.Som realtidsdetekterad rumstemperatur, luftfuktighet och förinställd rumstemperatur och luftfuktighet, beräknad daggpunktstemperatur, vattenventilens arbetstillstånd, etc.
  2 eller 3xon/off utgångar för att styra vattenventilen/luftfuktaren/avfuktaren separat.
  Två styrlägen kan väljas av användare i kyla för att styra vattenventilen.Ett läge styrs av antingen rumstemperatur eller luftfuktighet.Det andra läget styrs av antingen golvtemperatur eller rumsfuktighet.
  Både temperaturskillnaden och fuktighetsskillnaden kan förinställas för att upprätthålla en optimal kontroll av dina hydroniska strålande AC-system.
  Specialdesign av trycksignalingång för att styra vattenventilen.
  Befuktnings- eller avfuktningsläge kan väljas
  Alla förinställda inställningar kan komma ihåg även strömsatta igen efter ett strömavbrott.
  Infraröd fjärrkontroll tillval.
  RS485 kommunikationsgränssnitt tillval.